Слава ЗСУ!

знайди книгу для душі...

Читай онлайн! Читай онлайн українською безкоштовно > Книги > Війна з Саламандрами

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСЬКИЙ

С. 410. Гірканія, Дрангіана, Гедросія, Бактрія — грецькі назви областей стародавпього Ірану.

Херопея — селище в Греції, біля якого 338 р. до н. е. Александр Македонський під проводом свого батька македонського царя Фі-ліппа II взяв участь у бою з військами кількох грецьких полісів; вигравши цей бій, долю якого вирішив Александр Македонський із довіреною йому частиною війська, Філіпп II захопив владу над Грецією. Гранік — річка в Малій Азії, біля якої Александр Македонський здобув видатну перемогу в 334 р. до н. е., під час свого перського походу.

С, 411. Tape — місто в південно-східній частині Малої Азії (на території пипішньої Туреччини).

...гірські береги...— Tip фінікійське портове місто, захоплене Александром Македонським у 332 р. до н. е. Гавгамели — ассірійське селище, біля якого в 331 р. до п. е. Александр здобув перемогу над Дарієм.

Ареї — жителі стародавнього краю Арею (район нинішнього Герата).

Арахосія — гірська область па території нинішнього Афгані-стану,

С. 412. Філота — друг і сподвижник Александра, без достатпіл доказів обвинувачений у змові проти нього й страчений. Калісфеп (бл. 370 — бл. 327 pp. до п. е.) — придворний історик Александра Македонського; помер у в’язниці, куди попав у 327 р. до н. е. зя висловлювання проти принизливого церемоніалу, що його Алек сандр, за прикладом східних деспотій, хотів запровадити прг своєму дворі. Парменіон — полководець Філіппа II і Александра після бою під Гавгамеламп — правитель Мідії; батько Філоти Боячись, що Парменіон мститиметься за сина, Александр звелії убити його.

МАРФА І МАРІЯ

С. 416. Лазарет — місто на півночі стародавніої Палестини, де 8а легендою, народився Ісус Христос.

ПРО П’ЯТЬ ХЛІБИН

С. 423. Анан — тесть первосвященика Кайяфи.

0. М а л е в ц<

Карел Чапек

КАРЕЛ ЧАПЕК

Войиа с саламандрами Мать Расскалы

Перевод с чсшского Ю Я. Лисняка Серия

гВсршішы мировой литературы» Том 28 Издательстио «Дніпро*

(На украикском язьше)

Редактор О. В. Хатунцева. Художник В. В. Василенио. Художній редактор В. А. Кононенко. Технічний редактор Б. С. Грінберг. Коректори А. В. Кудряв-цева, Н. І. Прохоренко.

Іиформ. бл^нк М 370. Здано на виробництво 15.00.78. Підписано до друку 23.11.78. Формат 84ХІ08‘/з>. Папір друкарський № 2. Гарнітура звичайна нова. Друк високий. Умови, друк. арк. 23,10. Обліково-видавн. арк. 26,0(0. Тираж 115 000. Замовлення 8-2G4. Ціна 2 крб. 20 коп.

Видавництво «Дніпро», 252601. Київ-МСП, Володимирська, 42.

Харківська книжкові фабрика імені М. В. Фрунзе республіканського виробничого об'вднання «Полі граф книга*, 310057, Харків. Доисць-Захаржевська. 6/8.

Чапек К.

4-19 Війна з саламандрами. Роман. Мати. П’єса. Оповідання.— ІІерекл. зчеськ. Ю. Я. Лісняка.— Передмова Ю. 3. Янковського.— К.: Дніпро, 1978.— 439 с.— («Вершини світового письменства»),

ІСБН

До книжки вибраних творів видатного чеського письменника Карела Чапека (1890—1938) увійшли роман «Війна п саламандрами —блискуча сатирична утопія, попередження про страшну небезпеку фашизму, патріотична п'вса «Мати* та вибрані новели із збірок «Болісні оповідання», «Оповідання з однієї кишені*. «Оповідаиня з другої кишеШ* і «Книга апокрифів».

„ 70304-138 „/тт ,

Попередня
-= 179 =-
Наступна
Коментувати тут. Постів 1.

Останній коментар