Слава ЗСУ!

знайди книгу для душі...

Читай онлайн! Читай онлайн українською безкоштовно > Правила публікації творів

Правила публікації творів на сайті "Читай онлайн"

1. До публікації на Сайті «Читай онлайн» (далі - Сайт) приймаються матеріали (статті, фотографії і т. д.), які публікуються вперше або мають підтвердження права на републікацію матеріалів.

2. Статті, що претендують на розміщення, повинні відповідати таким критеріям:

2.1. Мова твору повинна бути українською.

2.2. Твір не повинен містити закликів до насильства, розпалювання міжнаціональної ворожнечі не повинен містити матеріалів порнографічного характеру а також будь яким чином принижувати честь та гідність інших людей.

3. Публікація творів можлива як на безкоштовній, так і на комерційній основі. Тобто автор може розмістити свій твір у вільному доступі, або у платному доступі (у такому разі читачам буде безкоштовно доступно 30% тексту, за доступ до решти твору потрібно буде виплатити вказану автором плату)

4. Твори для розміщення на Сайті направляються в електронному вигляді через онлайн форму публікаціїб сам файл твору повинен бути у форматі .DOCX або .FB2 при необхідності заархівовані у формат zip.

5. Власник Сайту не несе відповідальності за розміщені на Сайті твори.

6. Власник Сайту залишає за собою право не публікувати надіслану статтю без пояснення причин. У листування з авторами власник вступає на свій розсуд.

7. Надсилаючи твір, автори у повному обсязі прав, обов'язків і відповідальності погоджуються з умовами договору приєднання (див. Додаток 1 до цих Правил) і усвідомлюють, що стають стороною (суб'єктом) договірних правовідносин. Якщо автор надіслав на електронну адресу редактора твір для публікації, це означає, що перший прийняв оферту і визнав себе стороною (суб'єктом) договірних взаємовідносин.

Додаток 1

Авторській договір

про передачу невиключного права на використання Твору

1. Надсилаючи Твори (тексти, фотознімки, відеофрагменти та інші матеріали), Автор надає інтернет-сайту, розміщеному на домені read-online.in.ua (надалі - Замовник), невиключне майнове право використовувати завантажені файли. Автор надає право Замовнику публікувати Твір (як в оригінальному вигляді, так і відредагованому), так само як і оприлюднювати ім’я Автора (або людини, яка володіє авторським правом на Твір у разі, коли це інша особа) на інтернет-сайті, розміщених на домені read-online.in.ua, що належать Замовнику. Автор надає також право Замовнику публікувати Твір наявний або новостворений, без будь яких обмежень, з метою просування або реклами, без обмежень у часі. Автор має усвідомлювати, що не отримуватиме від Замовника компенсації за використання Твору, що є об’єктом його авторського майнового права.

2. Автор, який розміщує Твір, гарантує, що:йому вже виповнилося 18 років, відтак він має право укладати даний Договір і гарантувати Замовнику дотримання всіх прав Замовника, встановлених цім Договором. Також Автор має гарантувати, що він є повноправним власником наданих ним Творів або має право розпоряджатися ними і публікувати їх згідно з чинним законодавством України;
не існує інших цивільно-правових угод, і Автор зобов’язується не укладати таких угод, які б перешкоджали виконанню цього Договору або обмежували чи суперечили правам, які гарантує цей Договір;
для досягнення балансу серед прав Автора на свободу висловлювання та інформації Твір, його створення чи використання, а також будь-які фрагменти Твору не повинні: завдавати шкоди особі, її особистим немайновим правам; принижувати честь і гідність;
втручатися в особисте життя особи або порушувати будь-які права іншої особи, підприємства, установи чи будь-якої організації; порушувати права торгових марок чи брендів; зберігати та поширювати інформацію, яка обмежує законні права і інтереси особи;
Автор повинен отримувати конфіденційну інформацію лише за дозволом та відповідно до режиму, встановленого особами, яким належить така інформація. Не дозволяється поширення відомостей, що становлять державну таємницю, або іншої інформації, яка охороняється законом;
Автор гарантує, що не порушив жодних законів, правил чи приписів, створюючи чи публікуючи наданий ним Твір чи його складові;
Автор зобов’язується гарантувати безпеку, захищати Замовника та не шкодити Замовнику та будь-яким пов’язаним з ним організаціям, посадовим особам, керівникам, працівникам у будь-якій формі, в тому числі висуваючи претензії, завдаючи ушкоджень, вимагаючи будь-яких виплат чи відшкодувань, в тому числі і через суд. Автор зобов’язується не вимагати вилучення наданих Автором Творів або їхніх фрагментів з інтернет-сайтів, розміщених на домені read-online.in.ua, чи забороняти будь-яке їх використання;
Замовник не зобов’язаний публікувати чи використовувати Твори, надані Автором;
Замовник не зобов’язаний при використанні Твору, наданого Автором, згадувати його ім’я за згодою Автора;
даний Договір містить вичерпний перелік правил у відносинах між Замовником та Автором, та має право переваги щодо інших законодавчих норм, що регулюють дану галузь. Викладені в Договору правила не можуть бути змінені в усній формі;
сторони приймають цей Договір таким, що дозволяє Автору надати свій Твір, а Замовнику отримати і використати цей Твір.

3. Замовник не несе відповідальністі за достовірність даних, наведених у Творі. Автор Твору у повному обсязі відповідає за усі факти, наведені у Творі, та гарантує Замовнику, що інформація отримана відповідно до чинного законодавства України та викладена Автором точно, об’єктивно, неупереджено та збалансовано.