Слава ЗСУ!

знайди книгу для душі...

Читай онлайн! Читай онлайн українською безкоштовно > Книги > 1984

У Новосуржі, благозвучність переважала будь-які інші засади за виключенням точності значення. Граматичною правильністю завжди жертвували заради неї коли це здавалося необхідним. І таким чином справедливо, відтоді  тим що вимагалося, головним чином задля політичних цілей, були дуже коротко обрізані слова з безпомилковим значенням які можна було вимовити дуже стрімко і які викликали мінімум луни у розумі промовця. Ці слова із Лексикону Б навіть отримували перевагу у силі з того факту що майже всі вони були дуже схожими. Майже завжди дані слова – ДОБРЕПОМІРКОВ, МІНІМИР, ПРОЛЕЖРАЧ, СТАТЕЗЛОЧИН, РАДОТАБІР, ІНГСОЦ, ЖИВОЧУТ, ДУМПОЛ та безліч інших – були словами з двох або трьох складів, з рівномірно розподіленим наголосом поміж першим і останнім складом. Їх використання заохочувало торохтійний стиль усного мовлення, і водночас короткий, уривчастий та монотонний. І це було саме тою метою до якої і прагнули. Дане прагнення було у тому аби змусити мовлення, і особливо мовлення на будь-які теми які не є ідеологічно нейтральними, до майже цілковитої незалежності від свідомості і розуміння. Для потреб повсякденного вжитку без сумнівів було необхідно, або ж іноді необхідно, задуматися перш ніж розмовляти, але член Партії який змушений чинити політичні чи етичні судження має бути здатним фонтанувати даними правильними та точними переконаннями так само автоматично як і кулемет що фонтанує кулями. Його виховання щільно припасовує його до цього, дана мова надає йому майже всі прості та надійні інструменти, а дана структура цих слів, з їх жорстким звучанням та з обов’язковим свавільно умисним потворним каліцтвом які точно відповідають духу Інгсоцу, сприяють подальшому поглибленню даного процесу.

Так само сприяв цьому той факт наявності дуже невеликої кількості слів з яких можна було обирати. По відношенню до нашого власного, лексикон Новосуржу був крихітним, а до того ж постійно винаходилися нові шляхи його скорочення. Новосурж,насправді, відрізнявся від майже усіх інших мов тим, що його словниковий запас ставав меншим кожного року замість того аби ставати більшим. Кожне таке скорочення було видатним досягненням, оскільки чим менша область вибору, тим менша спокуса мати думку. В остаточному підсумку сподівалося зробити витікання членороздільного мовлення від власне гортані без залучення даних вищих мозкових центрів взагалі. Дана мета була відверто визнана у цьому слові з Новосуржу – КАЧКОСУРЖ, мається на увазі “крякати наче качка”. Як і безліч інших слів у Лексиконі Б, КАЧКОСУРЖ мав подвійне значення. Застосовано щодо думок та поглядів які були викрякані якимось ортодоксом, це не означало нічого окрім похвали, а коли “Часопис” посилався на одного з даних промовців Партії як на ПОДВІЙНОПЛЮСДОБРЕ КАЧКОСУРЖЕЦЬ це було нагородження дуже теплим та дуже цінним компліментом.

ЛЕКСИКОН В. Лексикон В був додатковим до усіх інших і цілковито складався з наукових та технічних термінів. Вони були дуже схожі на ті наукові терміни які використовуються сьогодні, і були побудовані на тих самих коренях, але із тою звичайною турботою надання їм дуже обмежених і суворих визначень та очищення їх від небажаних значень. Вони наслідують ті самі граматичні правила як і усі ті слова з інших двох лексиконів. Дуже небагато слів з Лексикону В мають яку-небудь вживаність у щоденному спілкуванні чи у політичних промовах. Будь-який науковий чи технічний працівник може віднайти усі ті слова які він потребує у даному переліку присвяченому його власній спеціальності, але він дуже зрідка має більш ніж просте поверхневе знання тих слів які зустрічаються у інших переліках. Лише дуже мала кількість слів була загальною для усіх переліків, і при цьому жоден лексикон не виражав дану функцію Науки як природу розуму,або ж спосіб мислення, безвідносно до її специфічних гілок. При цьому там не було,насправді, жодного слова для “Наука”, будь-яке значення яке могло можливо означати її вже у достатній мірі покривалося за допомогою слова ІНГСОЦ.

З даного вищезгаданого опису можна буде побачити, що у Новосуржі дане вираження неортодоксальних переконань, більше за дуже низький рівень, було майже цілком неможливе. Звісно, було можливим вимовити єресі дуже сирого та приблизного роду, певний різновид блюзнірства. Могло б бути можливим, наприклад, сказати СТАРШИЙ БРАТ ЦЕ НЕДОБРЕ. Але це речення, яке для ортодоксального вуха повідомляє лише самоочевидне безглуздя, не в змозі бути доведеним за допомогою обґрунтованих аргументів, тому що дані необхідні слова не були наявними та доступними. Ідеї ворожі та шкідливі щодо Інгсоцу могли бути виношені лише у тьмяних безсловесних формах, і могли бути йменовані лише у дуже загальних термінах які були змішані та загрузлі у загальній масі і викривали цілі групи єресей без жодного надання їм точного визначення при цьому. Хтось міг би,фактично, використати Новосурж для неортодоксальних цілей лише за допомогою незаконного перекладу деяких слів назад на Старосурж. Наприклад, УСІ ЧОЛОВІКИ Є РІВНИМИ було можливим реченням на Новосуржі, але лише у тому самому сенсі у якому УСІ ЧОЛОВІКИ Є РУДОВОЛОСИМИ є можливим реченням на Старосуржі. Воно не містило граматичних помилок, але воно виражало очевидну неправду – тобто що усі чоловіки є однакового розміру, ваги або сили. Дане поняття політичної рівності вже більше не існувало, і дане похідне значення було відповідно вичищено вщент зі слова РІВНИЙ. У 1984, коли Старосурж все ще був звичайним засобом для спілкування, теоретично існувала небезпека, що при використанні слів із Новосуржу хтось зможе пригадати їх оригінальні значення. На практиці ж це було не складно для будь-якої особи добре обізнаної на ДВОЄДУМСТВІ ухилитися від вчинення цього, але через усього двійко поколінь навіть ця можливість такого роду відхилення зможе бути усуненою. Особа, що зростає на Новосуржі як на єдиній своїй мові зможе більше не знати, що РІВНИЙ мало колись дане похідне значення “політичної рівності”, або що ВІЛЬНИЙ мало колись значення “розумово вільний”, хіба що наприклад, особа яка ніколи навіть не чула про шахи зможе бути свідомою даних похідних значень які приписуються словам КОРОЛЕВА і БАШТА. При цьому може бути багато злочинів та помилок які можуть бути поза його можливістю до вчинення, просто тому що вони були безіменні та внаслідок цього навіть неуявні. І як це було передбачено, що з даним плином часу ця характерна риса Новосуржу зможе стати все більш і більш різко вираженою – його кількість слів ставатиме все меншою і меншою, їх значення все більше і більше суворо обмеженими, і даний шанс вкладання їх до невідповідного вжитку завжди буде зменшуватися.

Попередня
-= 123 =-
Наступна
Коментувати тут. Постів 7.

Останній коментар

OlyaCheryba 09.07.2020

А мені ця книга якось складно читалась, хоча це було варто того. Після прочитання в
голові формується зовсім інше бачення світу. Доречі, я про це розповідала в цьому
відео:
https://www.youtube.com/watch?v=0GJkoJsRkZw&t=1s


Віві 28.11.2017


Хоч і читається легко, важко не звертати увагу на таку кількість граматичних
помилок ( та й не тільки граматичних )


  10.04.2017

Мені сподобалось


Додати коментар