Читай онлайн

знайди книгу для душі...

Головна > Книги > Спартак

Туніка — у римлян біла шерстяна сорочка без рукавів або з короткими рукавами.

Тускульське вино — так називалося вино з виноградників в околицях міста Тускула, що розташовувалось на відстані 24 км од Рима і було забудоване дачами багатих римлян.

Утіка — давнє місто на півночі Африки, поблизу Карфагена. Тут наклав на себе руки республіканець Катон Молодший, відомий під ім’ям Катона Утічного.

Фавн — за римськими віруваннями, бог лісів, полів і покровитель тварин, те саме, що у давніх греків Пан.

Фалернське вино — вино з виноградників Фалернської області в Італії, славилося в давнину своєю високою якістю.

Фасції — див. Ліктори.

Фермопільський герой — так називали Леоніда, царя Спарти (держава у Стародавній Греції), який у 480 р. до н. е. загинув разом зі своїм загоном у нерівному бою, захищаючи прохід через Фермопільську гірську ущелину від військ персидського царя Ксеркса.

Фортуна — за римськими віруваннями, богиня щастя і випадку. Її зображували на кулі або колесі із зав’язаними очима.

Форум — майдан, на якому відбувалися народні збори і обговорювались усі громадські справи.

Фракія — країна на Балканах. В І ст. до н. е. була підкорена Римом. Фракійці — войовничий народ, який населяв стародавню Фракію.

Фрея — богиня скандинавської і германської міфології, дружина Вотана (Одіна).

Фурії — див. Еринії.

Харон — за грецькими віруваннями, старий човняр, який перевозив душі померлих через річку Ахеронт у царство мертвих. Греки клали в рот померлому монету, щоб він міг заплатити за перевіз.

Хламида — грецький чоловічий верхній одяг. Його носили у вигляді мантії із застібкою біля шиї.

Цезар Гай Юлій — знаменитий полководець і державний діяч Стародавнього Риму, народився близько 100 р. до н. е. Щоб добитися влади, уклав таємний договір з Крассом і Пом-пеєм для спільного управління державою. Обраний консулом, прославився завоюванням Галлії (Галлія займала значну частину Західної Європи, починаючи з Північної Італії і кінчаючи Германією, до річки Рейну). Вступивши в боротьбу з Помпеєм, переміг його і став диктатором. У 44 р. до н. е. проти нього була організована змова прибічниками республікансько-аристо-кратичної партії, і він був убитий під час засідання Сенату. Один з його убивць був Кассій, який згадується в романі «Спартак».

Цензор — службова особа, яка завідувала оцінкою майна (цензу) громадян для оподаткування. На цензорі лежав також обов’язок стежити за поведінкою громадян.

Центуріон — сотник, командир центурії — загону в 100 чоловік, — який складав частину римської когорти.

Церера — за римськими віруваннями, богиня землеробства.

Цінна Луцій Корнелій — римський консул 87—86 рр., ворог Сулли, один з вождів народної партії. У 84 р. до н. е. був убитий під час бунту, що спалахнув у військах.

Цицерон Марк Туллій — славетний римський оратор, політичний діяч і письменник. Жив у І ст. до н. е. Він розкрив змову Катіліни проти Сенату, за що одержав від Сенату титул «батька вітчизни». У 43 р. до н. е. був убитий за наказом тріум-віра Марка Антонія.

«Чорний день» — деякі дні місяця вважалися римлянами «чорними», тобто такими, що приносять нещастя тому, хто в ці дні починав якусь справу.

Югурта — цар Нумідії (в Африці, тепер Алжир), довго вів війну з Римом (Югуртинська війна) і остаточно був переможений римським полководцем Марієм у 105 р. до н. е.

Юнона — за грецькими віруваннями, дружина Юпітера, бо-гиня-покровителька сімейного життя.

Юпітер — за римськими віруваннями, головний з богів, який керує небом і землею. Одне з його прізвиськ «Громовержець».

Юпітер Статор («статор» означає «той, що зупиняє») — одна з назв Юпітера, яка вказувала, що він дав воїнові стійкість і утримує його від утечі.

Янус Верхній — один з римських храмів, присвячений богові Янусу, — богові дверей, входу і виходу, покровителеві всякого початку (в часі і в дії).

ЗМІСТ


Розділ І

Розділ XIII

ВІД КАЗІЛІНСЬКОЇ ДО АКВІНСЬКОЇ БИТВИ ........213

Розділ XIV

СПАРТАК РОБИТЬ ОГЛЯД СВОЇХ ЛЕГІОНІВ......, . .233

Розділ XV

СПАРТАК ПЕРЕМАГАЄ ЩЕ ОДНОГО ПРЕТОРА

Підписано до друку 15.04.06. Формат 84* 108'/з2. Папір друк. Гарнітура Тайме. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 22,79.

Ум. фарбовідб. 23,1- Обл.-вид. арк. 25,894.

Тираж 5000 прим. Зам. № 1234/193.

Видавництво TOB «Школа». 03148, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3. Свідоцтво про внесення суб’єктів до Державного реєстру видавничої справи ДК № 6 від 15.02.2000.

Видано за участю 3AT «Національний книжковий проект»

Попередня
-= 181 =-
Наступна
Коментувати тут.


Ваш коментар буде першим!