Слава ЗСУ!

знайди книгу для душі...

Читай онлайн! Читай онлайн українською безкоштовно > Книги > Війна з Саламандрами

Відтепер життя його набуло змісту,бостало життям колекціонера. Він щовечора впорядковував та перечитував свої вирізки під поблажливим поглядом пані Повондрової, яка знала, що кожен чоловік —трохи божевільний і трохи дитина; хай уже краще бавиться з цими вирізками, ніж ходить до шинку та грає в карти. Вона навіть звільнила в комоді місце для коробок, які він сам склеїв для своєї колекції; чи можна жадати більшого від дружини й господині?

Самого Г. X. Бонді при якійсь нагоді вкинула в подив енциклопедична обізнаність пана Повондри в усьому, що стосувалося саламандр. Пан Повондра трохи сором’язливо признався, що збирає все надруковане будь-де про них, і показав панові Бонді свої коробки. Г. X. Бонді добродушно похвалив колекцію. Що правда, то правда; тільки великі пани вміють бути такими доброзичливими і тільки впливові люди можуть ущасливлювати інших, не витративши на це жодного гелера; взагалі —легко їм живеться, тим великим панам! Так, наприклад, пан Бонді просто розпорядився, щоб Повондрі посилали з канцелярії синдикату «Саламандра» всі вирізки про саламандр, непотрібні для архіву; отож щасливий, хоча й трохи збентежений пан Повондра почав одержувати Щодня цілі пакунки матеріалів з усіх кінців світу, з-поміж яких особливою, просто побожною шанобою сповнювали його газети, надруковані слов’янськими, грецькими, єврейськими літерами, арабським, бенгальським, тамільським, яванським чи бірманським письмом та китайськими ієрогліфами. «Подумати лишень, — казав він, схиляючись над ними,— якби не я, всього цього не було б!»

Як ми вже казали, в колекції пана Повондри збереглось багато історичних матеріалів, що стосувалися саламандр; одначе це не означає, що вона могла б задовольнити вченого-історика. Бо, по-перше, пан Повондра, якому бракувало спеціальної освіти в галузі допоміжних історичних дисциплін та архівної снрави, не зазначав на своїх вирізках ні джерела, ні дати, а тому здебільшого неможливо встановити, де й коли надруковано той чи інший документ. А по-друге, в руках пана Повондри накопичувалось аж забагато матеріалів, і він вибирав для збереження головним чином довгі статті, які здавались йому важливішими, а короткі повідомлення, недовго думаючи, викидав у вугільний ящик; через це з усього того періоду до нас дійшло дуже мало конкретних даних і фактів. По-третє, на збірці відчутно позначилося втручання пані Повондрової: коли чоловікові коробки починали переповнюватись, вона потихеньку виймала звідти частину вирізок і кидала в грубку; таке повторювалось по кілька разів па рік. Вона не чіпала лиш тих вирізок, яких не прибувало так багато, — наприклад, друкованих мала-барським, тібетським або коптським письмом, — і вони збереглись майже в повному комплекті, але, на жаль, через певні прогалини в нашій освіті користі з них для пас небагато. Таким чином, матеріали з історії саламандр, які є в нашому розпорядженні, так само фрагментарні, як, приміром, поземельні книги восьмого сторіччя нашої ери чи збірка творів поетеси Сапфо; до нас лише випадково дійшла документація про той чи той момент грандіозного всесвітньо-історичного процесу, який ми, незважаючи на всі прогалини, спробуємо зобразити узагальнено під назвою «Щаблями цивілізації».

2. Щаблями цивілізації

(Історія саламандр)48

В тому історичному періоді, що його настання провістив Г. X. Бонді на пам’ятних загальних зборах Тихо-

1 Див.: G. Kreuzmann, Geschichte der Molche. Ilans Tietze.Der Molch des XX Jahrhunderts. Kurt Wolff, Der Molch und das deutsche Volk. Sir Herbert Owen, The Salamanders and the British Empire Giovanni Focaja, L’evoluziooe degli anfibii durante i] Fascismo.Z^or Bonnet, Les Urodeles et la Soci6te des Nations. S. Madariaga, La: Salamandras у la CivilizaciOD і т. ін.1 океанського експортного товариства своїми пророчими словами про початок утопії*, історичні процеси можна виміряти вже не сторіччями чи десятиріччями, як робилось у дотеперішній історії світу, а тільки кварталами — від одного до другого статистичного кварталыіика49. В ті часи історія, коли можна так сказати, продукувалась у великих масштабах; тому й темпи її надзвичайно (за орієнтовною оцінкою — разів у п’ять) зросли. ІІипі ми просто не маємо змоги чекати^кількасот років, поки зі світом станеться щось добре чи лихе. Наприклад, переселення народів, яке колись розтяглося на кілька сторіч, при нинішньому розвиткові засобів транспорту можна було б здійснити за три роки; інакше воно б пе дало ніякого прибутку. Так само стоїть справа з ліквідацією Римської імперії, колонізацією континентів, винищенням індіанців тощо. Все це сьогодні можна було б здійснити незрівнянно швидше, якби доручити справу підприємцям з достатнім капіталом. З цього погляду грандіозні успіхи синдикату «Саламандра» та його могутній вплив на світову історію, безперечно, вказують дорогу майбутнім поколінням.


 48 Г. Крейцмап. Історія саламандр. Ганс Тіце. Саламандра XX сторіччя Курт Волі#. Саламандра і німецький народ (нім.). Сер Герберт Оуен. Сала мандри і британська імперія (англ.). Джованні ФокаОжа. Еволюція эемновод них у добу фашизму (ітил.). Лсон Боюіс. Хвостаті земноводні Й Ліга наці (франц.). С. Мадаріага. Саламандри й цивілізація (ісп.)*

 49 Як доказ паведемо першу ж таки вирізку з колекції пана По-вопдри: РИНОК САЛАМАНДР (ЧТЛ) Згідно з остаппім квартальним звітом, який опублікував сипдпкат «Саламандра», збут саламандр зріс па 30%. За три місяці продано майже сімдесят мільйонів саламапдр — головним чином до Південпої и Цептральної Америки, Індокитаю та Італійського Сомалі. Найближчим часом планується поглиблення й розширення Панамського каналу, очищення гавані в Гваякілі та усунення кількох мілин і рифів у Торресовіп протоці. Самі ці роботи за приблизною оцінкою вимагатимуть переміщення дев’яти мільярдів кубометрів грунту. Будівництво масивних островів-аеропортів на лінії Мадейра — Бермуди має розпочатись наступпої весни. Сполучення Маріанськіїх островів, підмандатних Японії, триває; на сьогоднішній день там створено вісімсот сорок тисяч акрів нового, т. зи. легкого суходолу між островами Тініаи і Сайпан. Оскільки поппт зростає, ціни на саламапдр дуже сталі й складають: лідінг — 61, тім — 620. Запаси товару достатні.

Попередня
-= 42 =-
Наступна
Коментувати тут. Постів 1.

Останній коментар