Читай онлайн

знайди книгу для душі...

Головна > Книги > КООПЕРАТИВНА ДЕРЖАВА — НОВЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

Другий рівень. Об’єднання кредитних спілок (кас взаємного фінансування). Клієнти: кредитні спілки (каси взаємного фінансування).

Третій рівень. Обліково-розрахункові центри. Функціонально замінять нинішні банки, але без можливості приймати депозити і видавати кредити під комерційний відсоток. Клієнти: фізичні особи і юридичні особи будь-якої форми власності.

Четвертий рівень. Кооперативний банк. Єдиний недержавний банк у країні. Згідно з назвою є об’єктом кооперативної власності. Його співвласниками мають стати кооперативи, кредитні спілки (каси взаємного фінансування) та їх об’єднання.

П’ятий рівень. Банк стратегічного інвестування і соціальних програм. Повністю державний банк. Активно співпрацює з обліково-розрахунковими центрами. Клієнти: фізичні особи – приватні підприємці, юридичні особи будь-якої форми власності, кооперативи, кредитні спілки (каси взаємного фінансування), об’єднання кредитних спілок (кас взаємного фінансування). Тобто суб’єкти господарювання будь-якої форми власності.

Шостий рівень. Зовнішній розрахунковий банк. Повністю державний банк. Клієнти: суб’єкти господарювання будь-якої форми власності.

Сьомий рівень. Центральний емісійно-резервний банк. По суті, центральний банк країни.

Розкриємо основні завдання і напрями роботи установ кожного рівня.

Перший і другий рівні. Діяльність кредитних спілок (кас взаємного фінансування) та їх об’єднань як основних системотворних у кооперативній державі елементів докладно висвітлено на початку II та III частин нашої книжки. Тому тут згадуватимемо про них тільки в ракурсі їх взаємодії з рештою складників нової фінансової системи.

Третій рівень. Обліково-розрахункові центри мають замінити комерційні банки у нинішньому їх вигляді — як українські, так і іноземні, зареєстровані в Україні як дочірні структури. Для останніх може бути запропоновано організаційну форму обліково-розрахункового центру у вигляді філії головного банку.

Такі центри ведуть рахунки кооперативів, місцевих комун, фізичних і юридичних осіб, здійснюють облік руху вільних коштів осіб — членів кооперативів, які за їх згодою акумулюються на відповідних рахунках цих центрів. Емітують повний перелік ринкових фінансових інструментів (за винятком похідних): платіжні картки НСВЕП (національна система внутрішніх електронних платежів), векселі, акредитиви, фінансові гарантії тощо. Беруть активну участь у роботі заснованих ними фондів взаємного безвідсоткового фінансування (інвестування) для всіх видів бізнесу спільно з такими самими центрами. Здійснюють формування і контроль за витрачанням коштів. Щодня проводять кліринг внутрішніх розрахунків між кредитними спілками (касами взаємного фінансування) та всередині самих спілок. Беруть безпосередню активну участь у розгляді на первинному етапі всіх проектів розвитку кооперативів і підприємств малого й середнього бізнесу, які потребують фінансування. Форма власності обліково-розрахункових центрів може бути державною, кооперативною або приватною, але за умови єдиних тарифів вартості касово-розрахункових операцій. Засновуються за територіальним принципом, їх кількість залежить від потреби кооперативів, компаній і фізичних осіб, яких вони обслуговують. Центри засновуються згідно з ліцензією центрального емісійно-резервного банку.

Четвертий рівень. Кооперативний банк діє як вирівнювач загальних фінансових ресурсів кооперативної системи та як канал зв’язку між кооперативною системою і наявними державними банками, особливо в питаннях інвестицій, представляє інтереси кооперативної системи фінансів у державній фінансовій системі. Акумулює грошові ресурси в національній валюті для наступної конвертації і оплати зовнішніх контрактів для всіх суб’єктів кооперативної діяльності. Емітує повний перелік ринкових фінансових інструментів: платіжні картки національної системи внутрішніх електронних платежів (НСВЕП) у національній валюті для внутрішніх розрахунків, векселі, акредитиви, фінансові гарантії тощо. Бере безпосередню активну участь у розгляді на завершальному етапі всіх потужних проектів розвитку кооперативної системи, які потребують фінансування.

Попередня
-= 51 =-
Наступна
Коментувати тут.


Ваш коментар буде першим!