Читай онлайн

знайди книгу для душі...

Головна > Книги > КООПЕРАТИВНА ДЕРЖАВА — НОВЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

П’ятий рівень. Банк стратегічного інвестування і соціальних програм. Структура, яку засновує і якою повністю керує держава. Суть і напрям діяльності закладені в самій назві банку. Має інвестувати кошти в потужні стратегічні програми розвитку країни: інфраструктурні, промислові, інноваційно-наукові та інші цільовими коштами «замкненого» циклу, спеціально емітованими для цього центральним емісійно-резервним банком. Такі цільові кошти повинні забезпечити оплату праці для новостворених робочих місць, а також закупівлю технологій, устаткування, матеріалів тощо.

Формує соціальні фонди і фінансує соціальні програми державного значення в режимі фінансової підтримки, як-от здоров’я нації, загальна й вища освіта, програми захисту інвалідів і ветеранів, соціальної реабілітації, професійної перепідготовки й диверсифікації фахівців у різноманітні сфери виробничої діяльності та ін.

Створює і наповнює фонди, які формуються за рахунок коштів від рентних і акцизних платежів, платежів за використання надр, та відповідає за їх цільове використання (дивіться розділ про соціальний бюджет країни).

Разом із зовнішнім розрахунковим банком відповідає за отримані державою або суб’єктами господарювання будь-якої форми власності іноземні інвестиції з метою їх цільового використання.

Шостий рівень. Зовнішній розрахунковий банк. Його так само засновує і повністю контролює держава. Покликаний виконувати важливу функцію фінансової комунікації зі світовими фінансовими ринками та окремими іноземними банками. Єдине «вікно» виходу і входу фінансів будь-якого походження за кордон держави. Здійснює за дорученням суб’єктів господарювання всіх форм власності розрахунки у валюті за їх зовнішньоекономічну діяльність. Розрахунковий центр держави за її міжнародні фінансові зобов’язання і державні інвестиції у різні міжнародні проекти. Єдиний банк, який за заявками юридичних і фізичних осіб здійснює обмін валют для розрахунків під час закордонних подорожей та зворотний обмін готівкової валюти на національну. Замовлену валюту клієнти отримують у місцевому обліково-розрахунковому центрі або найближчому місцевому відділенні зовнішнього розрахункового банку. Банк веде карткові рахунки міжнародних платіжних систем у валюті для громадян і корпоративні карткові рахунки для організацій.

Сьомий рівень. Центральний емісійно-резервний банк. Це справді центральний, тобто головний банк країни. Особливо підкреслимо, що всередині країни матиме право «ходіння», тобто буде в обігу, тільки національна валюта. Тому цей банк займається повним переліком питань, пов’язаних саме з національною валютою, а також наглядовими і регуляторними функціями у фінансовому секторі країни. Тобто він здійснює емісію національних грошових знаків у потрібній кількості і тільки під оплату «майбутньої праці»; відстежує щоденний попит на гроші. Банк не веде банківської діяльності у класичному розумінні: не емітує жодних цінних паперів, не кредитує напряму фінансові структури будь-якої форми власності, не купує і не продає векселі, не випускає деривативи, не має жодних прямих фінансових зв’язків з фізичними і юридичними особами, крім банку стратегічного інвестування і соціальних програм та зовнішнього розрахункового банку.

Він емітує (друкує) нові гроші, коли вони потрібні країні, а в разі потреби вилучає надлишкову грошову масу з фінансового ринку, коли починає відчуватися її надлишок.

Заявки на друк нових грошей надходять від банку стратегічного інвестування й соціальних програм згідно із затвердженими урядом напрямами інвестування у розвиток галузей країни на певний період. Суми і види платежів мають бути розписані помісячно на кожний поточний рік.

Попередня
-= 52 =-
Наступна
Коментувати тут.


Ваш коментар буде першим!