Читай онлайн

знайди книгу для душі...

Головна > Книги > КООПЕРАТИВНА ДЕРЖАВА — НОВЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

Нові відносини у місцевому самоврядуванні.

Встановлення постійної юридичної залежності та майнової відповідальності

обраної місцевої влади від її електорату.

Набуття членами громади юридичних прав

акціонерів суспільного комунального майна

Згідно з Конституцією України (ст. 143) територіальні громади «...безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є у комунальній власності». Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає, що «органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності» (ст. 60).

Але, на жаль, сьогодні всі різнобарвні політичні структури чи дехто з одіозних осіб жадають здобути місцеву владу з однією метою — самовільно, на власний розсуд використовувати або відчужувати комунальне майно та місцеві земельні ділянки. Їх використання або приватизація проводяться в інтересах окремих кланів чи сімей, а будь-яке будівництво — в інтересах великих корпорацій і окремих олігархів.

І щоб запобігти цьому, кожний громадянин повинен брати безпосередню, а не декларативну участь в управлінні й володінні комунальним майном, бути безпосередньо за нього відповідальним і матеріально зацікавленим у його ефективному використанні. Тобто стати справжнім акціонером майнового комплексу місця свого проживання.

Фіксувати це треба юридично в спосіб видачі кожному громадянинові, який досяг 18-річного, тобто виборчого, віку «Іменного майнового сертифіката на право володіння часткою комунального майна».

Власник такого «Сертифіката», крім майнових, набуває певні юридичні права, які делегує місцевій раді для управління належною йому часткою комунального майна з метою законного, ефективного й прибуткового використання, а також отримання на свій «Сертифікат» щорічної грошової винагороди за результатами її (влади) діяльності з управління об’єктами комунальної власності.

Для людини, яка постійно живе і зареєстрована в певній місцевості, «Сертифікат» буде її довічним іменним документом, але він не може успадковуватися й передаватися третій особі, а також не може бути предметом купівлі-продажу або застави.

Якщо людина змінює місце свого проживання, вона повинна здати свій «Сертифікат» у місцеву раду, а згодом, реєструючись уже на новому місці проживання, отримати інший.

Між місцевою радою в особі її керівника — міського (сільського) голови, та кожним громадянином укладається типовий договір, за яким сторони беруть на себе взаємні зобов’язання.

Голова ради — міський (сільський) голова зобов’язується:

- укласти типовий договір з кожним громадянином, який має офіційну реєстрацію за місцем проживання та досяг виборчого віку, на управління належною йому часткою комунального майна з метою законного, ефективного й прибуткового управління ним на термін його каденції;

- доцільно, ефективно й економно керувати та використовувати в інтересах громади і кожного громадянина майно комунальної власності, примножувати його, постійно збільшуючи його капіталізацію;

- за результатами ефективного (прибуткового) використання комунального майна забезпечити виплату громадянинові щорічної винагороди на належну йому частку в цьому майні згідно з його «Іменним майновим сертифікатом».

Попередня
-= 67 =-
Наступна
Коментувати тут.


Ваш коментар буде першим!