Читай онлайн

знайди книгу для душі...

Головна > Книги > КООПЕРАТИВНА ДЕРЖАВА — НОВЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

Висновок. Успішна діяльність виробничих і торговельних структур, які об’єднає кооперативний рух, має стати надійним джерелом недержавного фінансування важливих соціальних програм.

ЧАСТИНА ІІІ. ПРАКТИЧНІ ДІЇ

Кажу про радість праці. Кооперативне облаштування – єдиний порятунок

«Агні-йога», книга «Листи саду Морії».

Розділ «Осяяння», частина 3, глава 1, підрозділ 5.

Що становить собою кооперативний рух «Напрям»

Настав час пояснити читачеві практичний складник самої ідеї руху. Безперечно, з огляду на кризову політичну й економічну ситуацію, яка склалася в країні, реальне покращення життя народу в дальшій перспективі залежатиме не від держави та її інститутів, а від ініціативи активної передової частини населення, від ентузіазму і працездатності всіх небайдужих громадян країни. Звичайно, на чолі з командою незаплямованих і свідомих, передових і патріотично налаштованих політиків, економістів, фінансистів та менеджерів.

Однак розрахунок на власні сили приносить успіх лише тоді, коли він спирається не тільки на власні оригінальні економічні розробки, а й на найкращі досягнення світового досвіду, але обов’язково з урахуванням специфіки національної ментальності й багаторічних історичних, соціальних та сімейних традицій.

По суті, діяльність кооперативного руху «Напрям» має на меті перетворити життя країни в єдиний дієвий народний кооперативний проект, де всі його учасники мають стати одне одному рівнозначними партнерами.

Найважливішим чинником успішного втілення національного кооперативного проекту, яким опікується кооперативний рух «Напрям», особливо на першому етапі, має стати його виняткова регіональність.

Тому структурам, що візьмуться за виконання завдань, які ставить перед собою рух, треба мати, активно розвивати і надалі спиратися на свої регіональні структури: керівні, представницькі, виробничі та фінансові. Їх повинні очолити найчесніші, найавторитетніші і найрозумніші люди, котрі «самі себе зробили», з пристойною, визнаною у своєму соціальному середовищі репутацією.

А наявною остаточною метою діяльності кооперативного руху «Напрям» має стати досягнення власними силами справжнього сталого добробуту країни.

Основна мета діяльності руху — збудувати новий внутрішній лад життя країни на засадах кооперативних принципів співіснування її громадян: взаємодопомоги, поєднання задля захисту власних і суспільних інтересів, досягнення вагоміших результатів в економічній діяльності як на кооперативному (суспільному), так і на індивідуальному (родинному) рівнях. Забезпечити доступ до отримання преференцій, властивих діяльності успішних кооперативних об’єднань виробників, тобто безвідсоткових кредитів (фінансових і товарних), обладнання в лізинг, доступ до ринків збуту власної продукції як внутрішніх, так і зовнішніх, цінових пільг на будь-яку продукцію, що виробляється всередині кооперативної системи. І, як остаточний результат, — побудувати відкрите, заможне, позитивно налаштоване демократичне суспільство.

Попередня
-= 70 =-
Наступна
Коментувати тут.


Ваш коментар буде першим!