Читай онлайн

знайди книгу для душі...

Головна > Книги > КООПЕРАТИВНА ДЕРЖАВА — НОВЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

Для досягнення основної мети організація у встановленому чинним законодавством порядку вирішує такі завдання:

- сприяння відновленню і дальшому розвитку кооперативної діяльності громадян;

- сприяння розвитку системи виробничої і фінансової взаємодопомоги;

- підвищення економічної, фінансової і юридичної обізнаності громадян;

- сприяння розвитку і поширенню зв’язків між урядовими й неурядовими організаціями для досягнення основних цілей діяльності організації;

- організація багатоступеневої системи навчання членів організації як в Україні, так і за кордоном.

З метою виконання статутних завдань організація у встановленому порядку має:

- поширювати інформацію та пропагувати свої ідеї і цілі безпосередньо через людей та будь-які засоби інформації, створити власний банк ідей щодо напрямів своєї основної діяльності та надавати з нього оперативні інформаційні послуги своїм членам;

- представляти і захищати законні інтереси своїх членів і громадян України в державних і громадських органах;

- одержувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, потрібну для реалізації своїх цілей і завдань;

- вносити пропозиції щодо покращення роботи органів влади і державного управління на підставі результатів і досвіду своєї поточної діяльності.

Другий складник — загальноукраїнський обслуговуючий кооператив «Напрям»

Обслуговуючий кооператив «Напрям» загальноукраїнського рівня — неприбуткова організація, яка здійснює різноманітне обслуговування своїх членів на засадах взаємодопомоги та економічної співпраці. Мета діяльності кооперативу — збільшити доходи своїх членів шляхом надання їм різноманітних послуг.

Кооператив самостійно визначає стратегію й основні напрями свого розвитку відповідно до соціальної й економічної ситуації в країні загалом та у її регіонах, здійснює господарську діяльність, спрямовану на обслуговування своїх членів, та надає послуги за цінами і тарифами, які визначаються на договірних засадах окремо для членів кооперативу.

Він може об’єднуватися з іншими кооперативами з метою досягнути потужних соціальних і виробничих результатів. Кооператив зобов’язаний створювати не тільки належні умови для високопродуктивної і безпечної праці всіх його членів, а й виконувати норми й вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Членами кооперативу можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які визнають статут кооперативу і дотримуються його вимог, які зробили вступні й пайові внески та беруть участь у господарській діяльності кооперативу. Фізичні особи можуть бути членами кооперативу, якщо вони досягли 16-річного віку і виявили бажання брати участь у діяльності кооперативу.

Члени кооперативу мають право брати участь в управлінні кооперативом шляхом голосування на загальних зборах членів кооперативу за принципом один член кооперативу — один голос, обирати і бути обраним в органи управління кооперативу. Члени кооперативу мають право ухвального голосу на його загальних зборах. Для членів кооперативу — юридичних осіб ці права реалізують їх повноважні представники.

Члени кооперативу користуються послугами кооперативу для здійснення своєї господарської діяльності, одержують кооперативні виплати пропорційно до обсягів участі в діяльності кооперативу, а також отримують виплати на паї (в межах частки загального доходу).

Попередня
-= 72 =-
Наступна
Коментувати тут.


Ваш коментар буде першим!