Читай онлайн

знайди книгу для душі...

Головна > Книги > КООПЕРАТИВНА ДЕРЖАВА — НОВЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

Члени кооперативу мають право на необхідну підтримку кооперативу у вигляді фінансової поруки під час залучення коштів у фінансових установах для розширення своєї виробничої діяльності.

У разі виходу з кооперативу або ліквідації кооперативу його члени мають право отримати назад свій пай та відповідні частки доходу в порядку і в термін, визначені статутом.

Члени кооперативу завжди мають отримувати повну інформацію про діяльність кооперативу.

Усі члени кооперативу зобов’язані брати участь у господарській діяльності кооперативу та виконувати правила внутрішньої господарської діяльності кооперативу.

Усі члени кооперативу сплачують вступний і пайовий внески, а також повинні своєчасно повертати кредитні кошти, залучені під фінансову поруку, надану кооперативом.

Усі члени кооперативу мають виконувати рішення загальних зборів і правління кооперативу і, звичайно, дотримуватися статутних положень кооперативу.

Існує ще така форма участі в діяльності кооперативу, як асоційоване членство. Асоційований член кооперативу безпосередньої участі в діяльності кооперативу не бере, але вкладає свої кошти або майно у його виробничу діяльність з метою отримати прибуток.

Асоційовані члени кооперативу мають право дорадчого голосу, вони отримують частки доходу на паї відповідно до чинного законодавства. У разі ліквідації кооперативу їм повертають їх паї та відповідні частки доходу на них у першу чергу.

Асоційовані члени кооперативу також мають право безперешкодно отримувати повну інформацію про діяльність кооперативу.

За відповідною заявою дійсні члени кооперативу можуть змінити своє членство на асоційоване. Підставою для такої зміни має бути рішення правління кооперативу, яке підлягає схваленню загальними зборами.

Форми участі члена кооперативу у його діяльності — безпосередня участь у господарській діяльності кооперативу, участь в управлінні кооперативом, яка реалізується через право його голосу на загальних зборах, а також право обирати і бути обраним в органи управління кооперативу.

Управління кооперативом здійснюється на основі самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні всіх питань діяльності кооперативу. Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До органів управління належить також правління кооперативу.

Для забезпечення своєї статутної діяльності кооператив створює вертикально інтегровану мережу філій: від обласної до сільської. Мережа охоплює такі рівні філій: обласну, районну, міську, селищну та сільську.

Філія будь-якого рівня є структурною одиницею кооперативу, підпорядкованою і підзвітною органам управління кооперативу. Філії здійснюють свою діяльність згідно з обсягом повноважень, визначених відповідним положенням про філію.

Заснування філії здійснюється за рішенням правління кооперативу з метою виконання певних виробничих завдань людьми, які живуть поряд у тому чи іншому регіоні і мають намір спільно їх виконувати.

Діяльність філії має відповідати статуту кооперативу та її положенню і спрямовуватися на вирішення нагальних соціальних і економічних проблем регіону.

Для досягнення додаткового успіху у своїй виробничій діяльності філії можуть здійснювати між собою міжрегіональні економічні проекти, які відповідають статуту кооперативу. Кожну філію очолює її голова, який призначається на посаду рішенням правління кооперативу на термін не більше п’яти років. У своїй поточній діяльності голова філії керується розпорядженнями й дорученнями правління і голови кооперативу та їм підзвітний.

Третій складник — система кредитних спілок (кас взаємного фінансування) «Взаємодопомога».

Попередня
-= 73 =-
Наступна
Коментувати тут.


Ваш коментар буде першим!