Читай онлайн

знайди книгу для душі...

Головна > Книги > Спартак

Італійські війни — війни Риму з іншими областями Італії, внаслідок яких Рим у III ст. до н. е. об’єднав під своєю владою всю Італію.

Календи — у римлян назва першого дня кожного місяця.

Камілл Марк Фурій — римський полководець і диктатор. У IV ст. до н. е. прославився у війні з галлами. За свої заслуги одержав кілька тріумфів і титул другого засновника Рима.

Капітолій — фортеця на Капітолійському горбі в Давньому Римі. У ній був храм Юпітера.

Карфаген — держава в Африці, заснована фінікійцями. Вона знаходилася на місці сучасних Тунісу і Алжиру. Столицею її було місто Карфаген. Карфаген вів жорстокі війни з Римом, так звані Пунічні війни, що закінчилися зруйнуванням Карфагену римським полководцем Сципіоном Африканським у 146 р. до н.е.

Кастор — один з двох міфічних братів-близнят, синів грецького бога Зевса (Кастор і Поллукс), які були відомі своєю дружбою.

Катапульта — метальна машина у стародавніх народів, якою кидали у ворога каміння і стріли, прості або запалювальні.

Катіліна — римський політичний діяч, який жив у І ст. до н. е. Відомий змовою проти консулів і Сенату. Катіліна розраховував захопити владу з допомогою народних мас. У програму Катіліни входила ліквідація боргів, що привело на його бік багатьох збіднілих аристократів. У 63 р. до н. е. змова Катіліни була розкрита Цицероном. Катіліна загинув під час битви з висланими проти нього військами.

Катон Молодший (95—46 рр. до н. е.) — правнук Катона Старшого. Належав до республіканської партії, яка боролася проти Юлія Цезаря. Після того як республіканські війська були розбиті, Катон покінчив життя самогубством, не бажаючи бачити падіння республіки.

Катон Старший (237-149 рр. до н. е.) —■ римський діяч і письменник. Відомий як людина непідкупної чесності й строгих правил. Будучи цензором, усіма засобами боровся проти розкошів, якими оточували себе знатні римляни. Був непримиренним ворогом Карфагену. Всі свої промови в Сенаті він закінчував словами: «Карфаген повинен бути зруйнований».

Квадрантарія (від квадрант — мідна монета) — жінка, яка продавалася за квадрант. Це прізвисько, за словами Цицерона, дали римські матрони Клодії за її розпусту.

Квестори — службові особи в Давньому Римі. Одні з них завідували державною казною у Римі, інші супроводжували полководця в поході і завідували військовою казною.

Квіріти — так називали у Давньому Римі повноправних громадян (слово «квіріти» означає сини Квіріна, бога, якого вважали засновником Рима).

Кібела — богиня, яку шанували в Малій Азії, Греції і Римі, як матір усього живого, «велику матір».

Кімври — германське плем’я, яке жило спочатку на берегах Північного моря. Кімври з’явилися вперше у східних Альпах у 113 р. до н. е. Вони розбили римлян, проникли в Галлію, в Іберію (Іспанію), скрізь успішно боролися з римлянами і разом із спорідненим племенем тевтонів удерлися в Італію, але тут були розгромлені Марієм у 101 р. до н. е.

Кіпріда — прізвисько грецької богині любові Афродіти (римська Венера), яке виникло від острова Кіпру, що вважався місцем її перебування.

Кір— (558—529 рр. до н. е.) — цар Персії. Засновник давньо-персидського царства. Підкорив Вавилон, Мідію, Лідію і багато держав малоазіатських греків.

Клепсидра — водяний годинник, зроблений на зразок піскового; ним.користувалися в давні часи.

Клієнт — див. Патрон.

Когорта — в римській армії загін війська з 500 чоловік. Десять когорт складали легіон.

Коміції — народні збори в Давньому Римі, що обговорювали нові закони і обирали службових осіб.

Консул — вища службова особа в Римській республіці. Звичайно обирали двох консулів, спочатку виключно з патриціїв, на один рік. Політична і військова влада консула відповідала царській, але згодом була обмежена.

Контубернал — ад’ютант, ординарець.

Красс Марк Ліціній (115—53 рр. до н. е.) — римський політичний діяч. Був прибічником Сулли, нажив величезні достатки грабунком майна страчених і висланих при Суллі громадян. У 71 р. йому вдалося придушити повстання Спартака. Двічі обирався в консули. У 60 р. утворив з Помпеєм і Цезарем перший тріумвірат (політичний союз трьох осіб) з метою захопити і розділити між собою державну владу. У 53 р. був убитий в Азії під час походу проти парфян. Збереглися перекази, що парфянський цар наказав відрубати голову Крассові і налити йому в рот розплавленого золота. «Наситься, — сказав він, — цим металом, до якого ти був такий жадібний при житті».

Курія — в Римі, починаючи з епохи царів, усі патриції ділилися на розряди, або курії; кожні десять родів складали курію. Всього було ЗО курій. По куріях громадяни подавали голоси у народних зборах, кожна курія поставляла війську певну кількість піхотинців і вершників. Курією називалася також будівля, де відбувалися засідання Сенату.

Попередня
-= 176 =-
Наступна
Коментувати тут.


Ваш коментар буде першим!